Přejít na stránky ČKS TV

ČKS TV

Kongresové digitální zpravodajství CKSTV vám přináší v inovativním formátu rozhovory, komentáře a krátké zprávy o tom nejzajímavějším z kongresů České kardiologické společnosti a jejích asociací a sekcí. CKSTV.CZ je oficiálním zpravodajským médiem České kardiologické společnosti.

Přejít na stránky Athero TV

Athero TV

Kongresové digitální zpravodajství AtheroTV vám přináší v novém, atraktivním formátu záznamy z kongresů a vzdělávacích seriálů České společnosti pro aterosklerózu a jejích partnerů, stejně jako rozhovory s přednášejícími na aktuální témata preventivní kardiologie.

Přejít na stránky Onko TV

Onko TV

Digitální zpravodajství OnkoTV vám přináší v novém inovativním formátu záznamy toho nejdůležitějšího z kongresů, dalších akcí a novinek v onkologii.

Přejít na stránky Neuro TV

Neuro TV

V digitálním zpravodajství NeuroTV najdete inovativně zpracované aktuality z neurologických kongresů a dalších odborných akcí a rozhovory s odborníky na témata z celé šíře oboru.

Přejít na stránky InternaNews

InternaNews

Digitální zpravodajství InternaNews vám přináší v inovativní podobě informace o tom nejdůležitějším z kongresů vnitřního lékařství. Najdete tu rozhovory a zprávy týkající se klinické praxe v interně.

Chcete vlastní televizi nebo se zapojit do stávajících projektů?

Kontakt
Ing. Jiří Kubíče
Business Development Manager
jiri.kubice@mobymedia.cz
+420 774 969 432

Naše další projekty